PU TECH ASIA 2019

ஏப்ரல் 3-4, 2019

பாங்காக்கில் உள்ள BITEC இல் உங்களைப் பாருங்கள்,தாய்லாந்து

 

பூத் எண் .223!

 

நாங்கள் உங்களுக்காக இருப்போம்!

எங்கள் வினையூக்கிகள் மற்றும் சுடர் ரிடார்டண்டுகளுடன்.


இடுகை நேரம்: ஏப்ரல் -03-2019